office@gilad-shiff.com
אדריכלות ציבורית - לכלל הפרויקטים פארק קיימות על גג דיזנגוף סנטר אודיטוריום בית ספר צייטלין מרכז מחול - אלון רמת השרון מתחם מופעים חיצוני - רמת השרון מרכז מבקרים בסטף בהרי ירושלים החווה – פארק הירקון - תל אביב גן למשחק יצירתי - רמת השרון חדרי המורים של המחר – תיכון אג'יאל ביפו חדרי המורים של המחר – ישיבת בר אילן בתל אביב שיפוץ מרכז מבקרים ביד קנדי בהרי ירושלים קן הנוער העובד והלומד - רחובות חזית סולרית אינטגרלית למכללת שנקר סביבה ואדם באגם פארק חניון - בת-ים חזית סולרית בבית עיריית תל אביב בית תה הידרופוני בכיכר גבעון שילוט מרחב החדשנות נמל יפו מיצב אמנות 'חתך בפסולת' בהר חיריה פארק מיחזור עירוני - רעננה חלופה סביבתית – בזק - נוף ים
אדריכלות למגורים, מסחר ומשרדים - לכלל הפרויקטים הבניין בשדרות בית ברמת השרון הבית באביחיל בנין במגדל העמק הבית בראש העין דירה בצפון תל אביב הדירה ברחוב מיכל הדירה ברחוב אושה (1) פארק קיימות על גג דיזנגוף סנטר מבנה מסחרי באלברטה קנדה משרדי חברת אנימציה רמת גן מבנים ממכולות ממוחזרות בחווה סולרית ברותם משרדי מפעל למוצרי קרטון ונייר – אלון תבור משרדי סטארט אפ – תל אביב קניון 'מול כנרת' בצמח מבנה משרדים ירוק בית תה הידרופוני בכיכר גבעון – ויסוצקי פוויליון סולרי הדירה ברחוב פומבדיתא הדירה ברחוב זכרון יעקב
ייעוץ לבנייה ירוקה - לכלל הפרויקטים יעוץ לתכנון עירוני יעוץ מיקרואקלים שימור אנרגיה במבנים חקלאות עירונית אנרגיה בעיר מחקר-מעטפת סולרית במשרדים מחקר-תכנון פרמטרי סולרי פיילוטים-אנרגיה בבניינים פעילות ציבורית שיתופי פעולה בינלאומיים
אדריכלות מסחרית - לכלל הפרויקטים פארק קיימות על גג דיזנגוף סנטר מבנים ממכולות ממוחזרות בחווה סולרית ברותם בניין משרדים ירוק קניון 'מול כנרת' בצמח משרדי חברת אנימציה - רמת גן משרדי מפעל למוצרי קרטון ונייר - אלון תבור משרדי סטארט אפ - תל אביב בית תה הידרופוני בכיכר גבעון
תוכניות אב ובנין עיר - לכלל הפרויקטים השידרה הירוקה של חולון החממ"ה בחולון – תוכנית אב לחווה חקלאית עירונית החווה – פארק הירקון - תל אביב תוכנית 77 78 איזור תעסוקה יהוד תכנון לב הקיבוץ – רמת רחל נווה חיים חדרה יעוץ לתכנון עירוני
הקודם
יעוץ לתכנון עירוני

השירות שלנו:

יעוץ מקיף לתוכניות אב, מתאר ותוכניות בנין עיר וליווי תהליכי תכנון והגשה לועדות.
סיוע למתכננים בגיבוש תכנון אקלימי ומונחה עקרונות תכנון לשכונה ירוקה ע"פ תקנים ישראלים ובינלאומיים ובכללם LEED ND – Neighborhood Design.
הכנת דו"חות מיקרואקלים ונספחי בניה ירוקה להגשה לועדות ורשויות.  
סיוע והדרכה לרשויות בהטמעת עקרונות בניה ירוקה בדרישות הרישוי
עבודה עם יזמים ומנהלי פרוייקטים

___________________________________________________________________

פרוייקטים נבחרים:

– שכונת הנחל חדרה, עבור: שיכון ובינוי נדל"ן, 2016 וממשיך
– תוכנית כ/450/ב קרית אתא, עבור: שיכון ובינוי נדל"ן, 2013 וממשיך
– התחדשות המרחב הציבורי בטבריה, עבור: החברה הממשלתית לתיירות, 2015
– תב"ע בשכונת 'אגמים' נתניה, עבור: אשדר, 2010
– הטמעת בניה ירוקה בתהליך הרישוי וכתיבת הנחיות מרחביות, עבור: עיריית חדרה, 2016, בשיתוף יפעת סלע דדון
– כפר נופש כנרת 

– תוכנית שטח 'בזק' ו'תעש' נוף ים – חלופה סביבתית, 2007
– 'לגור ירוק בישראל' – תחרות אדריכלים, 2013-2014

תא שטח שכונת הנחל חדרה - כשליש השטח ישמר כבית גידול פתוח מוגן למיני פרפרים, בעלי חיים אחרים ונוף יחודיים לאיזור. השכונה בהליכי סטטוטוריים והגשה לתקן LEED ND לשכונות ירוקות.

ניתוח והדמיות מיקרואקלים לתוכניות בנין עיר

השתתפות בהליך 'Sharrat' בשיתוף ציבור ובעלי ענין

לגור ירוק בישראל - תחרות אדריכלים לתכנון יחידת מגורים על פי עקרונות הבניה הירוקה בדגש אדריכלי וטכנולוגי יחודי לישראל ובמסגרת תקציבית התואמת פרויקטי מגורים מקומיים