office@gilad-shiff.com
אדריכלות ציבורית - לכלל הפרויקטים מרכז מחול - אלון רמת השרון פארק קיימות על גג דיזנגוף סנטר אודיטוריום בית ספר צייטלין מתחם מופעים חיצוני - רמת השרון מרכז מבקרים בסטף בהרי ירושלים החווה – פארק הירקון - תל אביב תוכנית אב לחווה החקלאית בחולון גן למשחק יצירתי - רמת השרון קן הנוער העובד והלומד - רחובות חזית סולרית אינטגרלית למכללת שנקר שיפוץ מרכז מבקרים ביד קנדי בהרי ירושלים פארק חניון - בת-ים בית תה הידרופוני בכיכר גבעון תכנון לב הקיבוץ – רמת רחל מיצב אמנות 'חתך בפסולת' בהר חיריה פארק האיקליפטוסים - ראשון לציון יד לבנים - רמת ישי גן מיצבים וביתן אמנויות - רמת השרון פארק מיחזור עירוני - רעננה חלופה סביבתית – בזק - נוף ים
אדריכלות למגורים - לכלל הפרויקטים הבית באביחיל הבית בראש העין הדירה ברחוב זכרון יעקב דירה בצפון תל אביב הדירה ברחוב מיכל הדירה ברחוב פומבדיתא הדירה ברחוב אושה (1) בית ברמת השרון הדירה ברחוב אושה (2) הבניין בשדרות בנין במגדל העמק
ייעוץ לבנייה ירוקה - לכלל הפרויקטים יעוץ לתכנון עירוני תכנון מקיים יעוץ למבנים מחקר פעילות ציבורית
אדריכלות מסחרית - לכלל הפרויקטים פארק קיימות על גג דיזנגוף סנטר מבנים ממכולות ממוחזרות בחווה סולרית ברותם בניין משרדים ירוק קניון 'מול כנרת' בצמח משרדי חברת אנימציה - רמת גן משרדי מפעל למוצרי קרטון ונייר - אלון תבור משרדי סטארט אפ - תל אביב בית תה הידרופוני בכיכר גבעון
הבא
יעוץ לתכנון עירוני

השירות שלנו:

יעוץ מקיף לתוכניות אב, מתאר ותוכניות בנין עיר וליווי תהליכי תכנון והגשה לועדות.
סיוע למתכננים בגיבוש תכנון אקלימי ומונחה עקרונות תכנון לשכונה ירוקה ע"פ תקנים ישראלים ובינלאומיים ובכללם LEED ND – Neighborhood Design.
הכנת דו"חות מיקרואקלים ונספחי בניה ירוקה להגשה לועדות ורשויות.  
סיוע והדרכה לרשויות בהטמעת עקרונות בניה ירוקה בדרישות הרישוי
עבודה עם יזמים ומנהלי פרוייקטים

___________________________________________________________________

פרוייקטים נבחרים:

- שכונת הנחל חדרה, עבור: שיכון ובינוי נדל"ן, 2016 וממשיך
- תוכנית כ/450/ב קרית אתא, עבור: שיכון ובינוי נדל"ן, 2013 וממשיך
- התחדשות המרחב הציבורי בטבריה, עבור: החברה הממשלתית לתיירות, 2015
- תב"ע בשכונת 'אגמים' נתניה, עבור: אשדר, 2010
- הטמעת בניה ירוקה בתהליך הרישוי וכתיבת הנחיות מרחביות, עבור: עיריית חדרה, 2016, בשיתוף יפעת סלע דדון
- כפר נופש כנרת 

- תוכנית שטח 'בזק' ו'תעש' נוף ים – חלופה סביבתית, 2007
- 'לגור ירוק בישראל' – תחרות אדריכלים, 2013-2014

תא שטח שכונת הנחל חדרה - כשליש השטח ישמר כבית גידול פתוח מוגן למיני פרפרים, בעלי חיים אחרים ונוף יחודיים לאיזור. השכונה בהליכי סטטוטוריים והגשה לתקן LEED ND לשכונות ירוקות.

ניתוח והדמיות מיקרואקלים לתוכניות בנין עיר

השתתפות בהליך 'Sharrat' בשיתוף ציבור ובעלי ענין

לגור ירוק בישראל - תחרות אדריכלים לתכנון יחידת מגורים על פי עקרונות הבניה הירוקה בדגש אדריכלי וטכנולוגי יחודי לישראל ובמסגרת תקציבית התואמת פרויקטי מגורים מקומיים